Systemtankar

Från den enkla till den mest kvalificerade

Systemtankar

Vårt sortiment omfattar allt från kvalificerade systemtankar som har integrerad elpatron och kan styra komplexa system med olika energikällor, till enklare ackumulatortankar som fyller sin funktion att lagra värme och sprida den i husets värmesystem. Från den enkla till den mest kvalificerade, alla med hög Euronomkvalitet på komponenter och chassi.

Systemtankar är utvecklade för optimal drift med värmepump men ger samtidigt möjlighet att koppla till olika energislag. De mest kompletta har integrerad styrning och kan prioritera det billigaste energislaget.

De har även display, värme/varmvattenladdning, shuntstyrning och elpatronstyrning. Nivån under (VPG) är hydrauliskt utformad för värmepumpsdrift, styrs externt (ExoTrol Master) men har fortfarande möjlighet till inkoppling av olika energislag.

Systemtankar

ExoTank VPX

ExoTank VPX
ExoTank VPX 200C-300C är våra bästa värmepumpstankar som tillsammans med någon av våra värmepumpar inte bara ger stor besparing utan också varmvattenkapacitet i toppklass. De är förberedda för dockning av andra energikällor som t.ex. solfångare, ved- eller pelletsvärme.
Tillbehör finns för att styra solfångare, pool och vvc.

ExoTank VPX har integrerad styrning och extra elpatron för att jämna ut extrema behov. Varmvattenproduktionen är helt legionellasäkrad och VPX-tankarna är klara för dockning av solvärme, bergvärme, pelletsvärme eller ved. Systemtanken är hjärtat i det Flexifuelsystemet. BASIC är en enklare basvariant med attraktivt pris, som kan utrustas och uppgraderas efterhand. Används med fördel om man t.ex. bara vill göra varmvatten eller bara värma huset med värmepumpen.

Produktblad ExoTank VPX 200C, ExoTank VPX 300C, ExoTank VPX 500C, ExoTank VPX 300 BASIC
Manual

ExoTank VPG

ExoTank VPG
Samtliga Euronom värmepumpar kan dockas mot ExoTank VPG. En flexibel systemtank fast utan integrerad styrning. Du väljer själv hur den hydrauliska och styrtekniska lösningen ska se ut. ExoTank VPG har en rostfri slinga som utnyttjar hela tanken och ger gott om varmvatten. Den kan beställas med eller utan inbyggd solslinga och kan även kopplas mot vedpannor, vattenmantlade vedkassetter, pelletspannor, kökspannor eller elpatron.

Produktblad ExoTank VPG 300, ExoTank VPG 500
Manual

Ackumulatortankar

Tankar som kan användas för olika former av värmelagring, framförallt lämpliga vid större anläggningar där stor volym behövs. Kan kompletteras med olika komponenter beroende på system. I praktiken standardtankar som kan utrustas på olika sätt.

ExoTank ACK

ExoTank ACK
Det finns ett antal tankar som vi normalt lagerför och kan leverera omgående. För speciallösningar blir leveranstiden något längre. Ring oss för mer information. Vi hjälper dig med ritningar och dimensionering.

Produktblad ExoTank ACK 500, ExoTank ACK 750
Manual
Flexifuel
Flexifuel är konceptet som tillåter kombination av olika energislag till samma systemtank. Du använder det energislag som är mest ekonomiskt vid varje tillfälle. Sol när solen skiner, värmepump för merparten, kanske en vedkamin i vintermörkret och eventuellt lite stöttning av elpatron vid extrema temperaturer. Bästa uppvärmningen är oftast en god kombination. Kontakta oss så hjälper vi dig fram till den bästa kombination för dig.