Värmepannor

Välj en värmepanna utvecklad och tillverkad i Sverige

Värmepannor

Inom sortimentet värmepannor har vi samlat vedpannor, pelletspannor, oljepannor, gaspannor och elpannor. Med olika typer av förbränning förser värmepannorna en systemtank med varmt vatten. Alla värmepannorna kan ingå i vårt Flexifuelkoncept, vilket medför att de kan dockas och samköras med andra energikällor t.ex. solfångare och värmepumpar.

Framtida miljöriktiga val undviker olja-/gaspannor men vi har dem kvar i sortimentet för dem som ännu vill uppgradera sina system med oljeeldning. De används främst som back-up/reservpanna till flis-/pelletspanna i större fastighetssystem, eller som back-up till värmepump när man inte vill använda elpatron.

Ved

Keram

Keram
Pålitlig storsäljare med över 10 000 installationer runt om i Sverige. Självklart miljögodkänd och i hela 5 olika storlekar för att passa olika behov.

Keram är en fläktstyrd vedpanna med keramisk eldstad avsedd för eldning mot ackumulatortank. Förbränningen styrs via en luftfläkt som tillför rätt mängd primär- och sekundärluft under förbränningscykeln. Slutförbränning sker i keramisk efterbrännkammare och ger hög energieffektivitet. Reglerad fläkttillförsel av primär- och sekundärluft gör förbränningen stabil, även vid varierande driftförhållanden. Kylslinga finns monterad. Möjlighet finns även till oljeeldning för Keram 33-54 med oljelucka som tillbehör.

Produktblad Keram 33, 42, 54, 76 och 93
Manual

Reserven

Reserven
Ofta förstahandsvalet för lilla fritidshuset som saknar el, men även som komplement och säkerhet i större system. En vedpanna med spishäll som placeras i köket, ansluts mot systemtank och bidrar till vattenburna värmen såväl som till att laga mat, inte minst vid elavbrott.

Många använder Reserven som den enda värmekällan för uppvärmning av sport-, jakt- eller fritidshus. En kostnadseffektiv energikälla som är enkel och säker. Reserven är uppdaterad för ännu enklare installation samt med integrerad dragregulator som ger automatisk justering av panntemperaturen och högre verkningsgrad. Luckorna kan vänster- eller högerhängas.

Produktblad Reserven III

ExoFlame

ExoFlame
ExoFlame är en vattenmantlad vedkamin som placeras på lämpligt ställe i huset och ansluts till rökgång samt systemtank, förslagsvis ExoTank VPX. ExoFlame kan monteras i öppna spisar eller byggas in med minaritskiva, täljsten eller lackerad plåt så att den harmoniserar med inredningen.

Total effekt är 12 kW där c:a 8 kW värmer värmesystemet (ackumulatortanken) och resterande 4 kW blir till mysvärme i rummet. ExoFlame har eldfast dubbelglas och dragbegränsare samt termometer och termostat som standard. Testad och godkänd för högsta miljöklass enligt BBR Klass A samt EN 13229.

Produktblad Keram 33, 42, 54, 76 och 93
Manual

Pelletspannor

Exonom P20UB

Exonom P20UB
Exonom P20UB är en utmärkt panna att kombinera med en modern pelletsbrännare. Pannan är konstruerad med stora konvektionsytor för att möjliggöra hög verkningsgrad vid pelletseldning.

Den är lätt att placera och installera tack vare små byggmått, (450 x 1160 x 755). Kan även vedeldas, utrustning för detta medföljer. Stor asklåda i botten för enkel uraskning. Inbyggd kylslinga. Finns i höger- och vänsterutförande. Bör eldas mot ackumulatortank och kan kombineras med andra energikällor. Ingår även rökrör (Ø145, L =500 mm) för bakanslutning.

Produktblad Exonom P20UB

Olja-/gaspannor

UNIC TXN

UNIC TXN
Effektiv fastighetspanna för pellets, gas och olja. En s.k. trestråkspanna med bättre kontroll över kväveoxidbildningen ger miljöfördelar.

Produktblad UNIC TXN
Manual

UNIC RECAL

UNIC RECAL
Stabil och driftssäker olje- eller gaspanna utan varmvattenberedare. Tillverkad i över 100 000 ex. Utmärkt som spetslastpanna till värmepumpanläggning. Fungerar även utmärkt som pelletspanna. Klarar returtemperaturer ner till 40 °C.

Produktblad UNIC RECAL
Manual

UNIC MODAL

UNIC MODAL
Fastighetspanna i enkelt driftsäkert utförande, lämplig för såväl gas som oljedrift. CE-godkänd enligt både apparat- och effektivitetsdirektivet. Hög verkningsgrad gör UNIC MODAL till ett mycket prisvärt val.

Produktblad UNIC MODAL
Manual

UNIC ELLPREX

UNIC ELLPREX
Fastighetspanna för effekter upp 7 MW. Lämplig för såväl gas- som oljedrift. Hög verkningsgrad och enkelt handhavande gör UNIC ELLPREX till ett mycket prisvärt val.

Produktblad UNIC ELLPREX
Manual