Euronom

Välj en värmepump utvecklad och tillverkad i Sverige

Värmepumpar

Med en lång tradition av utveckling av högeffektiva och hållbara värmepumpar i Sverige ligger vårt fokus på luft/vattenvärmepumpar, vatten/vattenvärmepumpar (berg-/jord-/sjövärme) och frånluftsvärmepumpar för vattenburen värme.

En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark eller vatten.

Värmepumparna benämns efter deras sätt att inhämta och avge energi. Vatten/vattenvärmepump används för att utnyttja bergvärme, jordvärme eller sjövärme. Luft/vattenvärmepump utnyttjar värmen i uteluften medan frånluftsvärmepump återanvänder den uppvärmda inomhusluften. Samtliga Euronoms värmepumpar används för att skapa såväl tappvarmvatten som varmvatten för husets uppvärmning. Från en systemtank sprids vattnet i ledningssystemet och ger värme i radiatorer, golvvärme etc.

Luft/Vatten

Högt COP-värde
Värmepumpar skapar värme från temperaturskillnaden i sitt köldmedium vilket förångas och kondenseras i en process som växlar mediets status från vätska till ånga och sedan till vätska igen. Hur effektiv värmepumpen är mäts i COP (coefficient of performance). Ju högre desto bättre. COP 3 innebär att värmepumpen producerar 3 enheter värme för varje enhet el den tillförs. Euronoms COP-värden tillhör de högsta på marknaden.

Vilken värmepump ska du välja?
De olika värmepumpsvarianterna har lite olika styrkor och kan passa mer eller mindre bra beroende på just dina förutsättningar och önskemål. En del har mest fördel av vatten/vatten för bergvärme medan en annan drar mest nytta av en luft/vattenvärmepump. Många får allra bäst effekt med ett flexibelt värmesystem, en systemtank som kan kombinera värmepumpen med t.ex. solvärme och en vattenmantlad vedkamin. Därför ska du alltid prata med oss innan du väljer, så kan vi ge dig de bästa råden utifrån ditt behov.

Nedan finner du våra olika värmepumpsvarianter och de olika storlekarna som finns inom varje variant. Tillbehör presenteras i prislistan.

ExoAir

ExoAir
Rostfria, högeffektiva luft/vattenvärmepumpar med hög standard.

Integrerad intelligent styrning
ExoAir blev redan 2011 bäst i klassen i Energimyndighetens stora test av luft/vattenvärmepumpar. Sedan dess har den ytterligare utvecklats till vår mest beprövade och driftsäkra värmepump. Den har integrerad styrning som gör att du kan docka den direkt mot din befintliga systemtank. Från ExoAir kan du sedan styra om du vill köra den mot fast temperatur eller flytande, då varmvatten produceras efter behov beroende på utetemperatur. Du kan även styra systemtankens elpatron från ExoAir.

Hållbar värme
Luft/vattenvärmepumpar står utomhus i ur och skur, året om. Det är en tuff uppgift och vi tror inte på plast eller målad plåt för den uppgiften. Därför har alla våra värmepumpar chassi av rostfri plåt. Det ger hållbar och miljövänlig värme.

Tre storlekar
Hur mycket energi behöver du? ExoAir finns i tre storlekar: 7,5 kW, 10,5 kW och 16 kW för drift ner till -15 °C och vattentemperatur upp till 63 °C.
Vi hjälper dig att välja rätt.

Garanti och trygghetsförsäkring
ExoAir har 3 års garanti och på köpet ger vi även en försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter kan du förlänga försäkringen årsvis tills värmepumpen är 14 år.

Produktblad ExoAir 7.5C, ExoAir 10.5C, ExoAir 16C
Manual

ExoAir Polaris

ExoAir Polaris
Rostfria, högeffektiva luft/vattenvärmepumpar. Euronom utvecklade ExoAir Polaris i samarbete med Lunds Tekniska högskola redan 2006 och var bland de första att lösa problematiken med att få en värmepump att fungera effektivt ända ner till -25 °C. Sedan dess har generationer förfinats för att skapa den driftsäkra kvalitetsprodukt vi känner som ExoAir Polaris. Den tillverkas i Sverige och är speciellt lämpad för kallare områden, där temperaturen ofta sjunker ner mot minus tjugofem grader.

Integrerad intelligent styrning
ExoAir Polaris har integrerad styrning som gör att du kan docka den direkt mot din befintliga systemtank. Från ExoAir Polaris kan du sedan styra om du vill köra den mot fast temperatur eller flytande, då varmvatten produceras efter behov beroende på utetemperatur. Du kan även styra systemtankens elpatron från ExoAir Polaris.

Hållbar värme
Luft/vattenvärmepumpar står utomhus i ur och skur, året om. Det är en tuff uppgift, inte minst i de kalla områden Polaris är anpassad för. Vi tror inte på plast eller målad plåt för den uppgiften. Därför har alla våra värmepumpar chassi av rostfri plåt. Det ger hållbar och miljövänlig värme.

Två storlekar
Hur mycket energi behöver du? ExoAir Polaris finns i två storlekar: 10 kW, 20 kW för drift ner till -25 °C och vattentemperatur upp till 60 °C.
Vi hjälper dig att välja rätt.

Garanti och trygghetsförsäkring
ExoAir Polaris har 3 års garanti och på köpet ger vi även en försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter kan du förlänga försäkringen årsvis tills värmepumpen är 14 år.

Produktblad ExoAir Polaris 10C, ExoAir Polaris 20C
Manual

Berg/Jord/Sjö

Exotic

Exotic
Exotic är vår rostfria, fristående högeffektiva vatten/vattenvärmepump som kan dockas med befintlig tank eller med Euronom VPX systemtank. Vatten/vattenvärmepumpar är avsedda för vätskesystem som hämtar sin energi från bergvärme, sjövärme eller jordvärme.

Tyst värme
En bergvärmepump placeras inomhus och därför är det extra viktigt att den har låg ljudnivå så att den inte stör. Exotic har specialsydd kompressorisolering, ljuddämpande asfaltmattor och vibrationsdämpare som gör att den inte låter mer än ett vanligt kylskåp.

Lättplacerad
Den låga bygghöjden gör att den passar under t.ex. en arbetsbänk eller i låga källarutrymmen med begränsad takhöjd.

Integrerad intelligent styrning
Exotic har integrerad styrning som gör att du kan docka den direkt mot din befintliga systemtank. Från Exotic kan du sedan styra om du vill köra den mot fast temperatur eller flytande, då varmvatten produceras efter behov beroende på utetemperatur.

Tre storlekar
Hur mycket energi behöver du? Exotic finns i tre storlekar: 8 kW, 12 kW och 17 kW. Bergvärmepumpar ger samma effekt oavsett utetemperatur eftersom den inkommande vätskan håller ungefär samma temperatur året om. Producerar vattentemperatur upp till 63 °C. Vi hjälper dig att välja rätt storlek.

Garanti och trygghetsförsäkring
Exotic har 3 års garanti och på köpet ger vi även en försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter kan du förlänga försäkringen årsvis tills värmepumpen är 14 år.

Produktblad Exotic 8C, Exotic 12C, Exotic 17C
Manual

Exotic Compact

Exotic Compact
Exotic Compact är vår rostfria, högeffektiva vatten/vattenvärmepump som är värmepump och systemtank i samma kompakta enhet. En shuntventil används för att styra värmen. Det ger exakt och jämn värme som minimerar risk för knäppningar i dina rör.

Tyst värme
En bergvärmepump placeras inomhus och därför är det extra viktigt att den har låg ljudnivå så att den inte stör. Exotic Compact har separat kompressorisolering som gör den extremt tyst.

Lättplacerad
Modulbredd på 600 mm gör att den enkelt passar in på de flesta ställen.

Producerar stora mängder varmvatten på beställning
Exotic Compact har variabel flödeskontroll (VFC), vilket innebär att varmvatten inte lagras utan produceras i stora mängder just när det behövs. Behov av elpatronen minimeras.

Två storlekar
Hur mycket energi behöver du? Exotic Compact finns i två storlekar: 8 kW och12 kW. Bergvärmepumpar ger samma effekt oavsett utetemperatur eftersom den inkommande vätskan håller ungefär samma temperatur året om. Producerar vattentemperatur upp till 63 °C. Vi hjälper dig att välja rätt storlek.

Garanti och trygghetsförsäkring
Exotic har 3 års garanti och på köpet ger vi även en försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter kan du förlänga försäkringen årsvis tills värmepumpen är 14 år.

Produktblad Exotic Compact 8C, Exotic Compact 12C
Manual